Tầm nhìn và sứ mệnh của Đăng Quang

Tầm nhìn

Công ty TNHH in vải Đăng Quang mong muốn sẽ trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong ngành in vải. Lấy chất lượng sản phẩm, sự uy tín, dịch vụ hoàn hảo để có thể nhận được sự hài lòng, tin tưởng của khách hàng và đối tác.

Sứ mệnh

In Đăng Quang nỗ lực không ngừng để có thể phát triển trở thành doanh nghiệp vững mạnh. Cung cấp được những sản phẩm, dịch vụ tốt theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời còn đề xuất các giá trị mới, tối ưu cho khách hàng.

Mỗi một thành viên của công ty sẽ đều có những cơ hội và điều kiện mới để có thể phát triển tài năng, nhiệt huyết trong lĩnh vực in vải. Để từ đó, sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Giá trị cốt lõi

  • Tận tâm: Mọi hoạt động của in Đăng Quang đều hướng đến khách hàng.
  • Linh hoạt: In Đăng Quang luôn cố gắng đổi mới trong tư duy và linh hoạt hơn trong tất cả các hoạt động của mình. Nhằm có thể tạo ra sự thay đổi, khác biệt cũng như đa dạng hóa sản phẩm hơn.
  • Hiệu quả: Đây cũng chính là một trong những giá trị mà In Đăng Quang hướng đến để có thể thực hiện hóa mục tiêu chung của công ty.

Văn hóa doanh nghiệp

Tôn trọng con người chính là yếu tố đầu tiên mà In Đăng Quang hướng đến. Khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí làm việc năng động, đầy nhiệt huyết, bình đẳng không có sự phân biệt.

In Đăng Quang cũng không ngừng khuyến khích, đề cao sự sáng tạo để có thể thích nghi tốt với những biến động của thị trường. Để từ đó, có thể đi đầu trong lĩnh vực in vải.

Tất cả công, nhân viên trong công ty đều được đề cao tiếng nói, quyền tự chủ của mình.